Mots justs

Troba els mots amagats relacionats amb el comerç just!

Cada lletra està dins un quadrat. Quan escrivim la primera paraula a l’atzar les lletres canvien de color. En blau sortirà la lletra que està en la posició correcta, en groc si la paraula conté la lletra però no està en la posició adient i en vermell si la lletra no apareix a la paraula que busquem.

Tens sis oportunitats per trobar-la!

Nivell practicant (paraules amb 5 lletres)

Nivell Premium (paraules amb 8 lletres)