POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La present Política de Privacitat estableix els termes en què ASSOCIACIÓ SHIKAMOO amb CIF: G57806069 usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta entitat està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només es farà servir d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això, aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada per la qual cosa li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

DRETS DELS USUARIS

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, oposició i portabilitat d’acord amb el que preveu Reglament 2016/679 del 27 d’Abril de Protecció de Dades de Caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD 3/2018) i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D), enviant un correu-e a shikamoo.llucmajor@gmail.com, o una carta juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: FONT,5 07620 Llucmajor – Balears

ENLLAÇOS A TERCERS I XARXES SOCIALS

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Una vegada que cliqui en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre al lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes de privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que les consulti per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

ASSOCIACIÓ SHIKAMOO es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.

AVÍS LEGAL

La titularitat d’aquest lloc web l’ostenta: ASSOCIACIÓ SHIKAMOO, proveïda de CIF: G57806069 domiciliada a:C/ FONT ,5 LLUCMAJOR, MALLORCA, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina.

Amb els límits establerts a la llei, ASSOCIACIÓ SHIKAMOO no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a ASSOCIACIÓ SHIKAMOO ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. La pàgina d’Internet pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, ASSOCIACIÓ SHIKAMOO no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ ASSOCIACIÓ SHIKAMOO.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ASSOCIACIÓ SHIKAMOO.

DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

ASSOCIACIÓ SHIKAMOO per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ASSOCIACIÓ SHIKAMOO. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ASSOCIACIÓ SHIKAMOO. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSOCIACIÓ SHIKAMOO. Podrà visualitzar els elements del Lloc web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina de jugajust.org d’ASSOCIACIÓ SHIKAMOO.

ASSOCIACIÓ SHIKAMOO podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’USUARI.

ASSOCIACIÓ SHIKAMOO s’oposa de manera expressa al fet que la reproducció de les seves pàgines pugui ser considerada una cita en els termes que preveu l’article 32, 1r paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual. En cas que estigui interessat en una autorització o llicència per a utilitzar en qualsevol forma els continguts del Lloc Web adreceu-vos al correu electrònic shikamoo.llucmajor@gmail.com

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

ASSOCIACIÓ SHIKAMOO no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS:

ASSOCIACIÓ SHIKAMOO es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

DRET D’EXCLUSIÓ

ASSOCIACIÓ SHIKAMOO es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva pàgina web els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

ASSOCIACIÓ SHIKAMOO perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

ASSOCIACIÓ SHIKAMOO podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.